هدر اصلی سایت

با حضور معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد:

نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس


نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز 6 خرداد ماه 1397 با حضور سید عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.
عکس: حمیدرضا راهل یکشنبه 6 خرداد 1397 ساعت 16:45
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه http://cdn.icana.ir/d/019/201805104444864667.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه http://cdn.icana.ir/d/019/201805100693111634.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه http://cdn.icana.ir/d/019/201805104634734644.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه http://cdn.icana.ir/d/019/201805100532122762.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه http://cdn.icana.ir/d/019/201805104094192148.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه http://cdn.icana.ir/d/019/201805105421500009.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه http://cdn.icana.ir/d/019/201805109110096289.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه http://cdn.icana.ir/d/019/201805108821073088.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه http://cdn.icana.ir/d/019/201805103744823936.jpg Icana
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه http://cdn.icana.ir/d/019/201805109918208252.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000