هدر اصلی سایت

امروز 7 خرداد ماه 1397 انجام شد:

دیدار علی مطهری با سفیر سوئیس در تهران


دیدار علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز 7 خرداد ماه 1397 با سفیر سوئیس در تهران از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: حمیدرضا راهل دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 12:02
دیدار علی مطهری با سفیر سوئیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201805105737345528.jpg Icana
دیدار علی مطهری با سفیر سوئیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201805104525693852.jpg Icana
دیدار علی مطهری با سفیر سوئیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201805108708045226.jpg Icana
دیدار علی مطهری با سفیر سوئیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201805101705518462.jpg Icana
دیدار علی مطهری با سفیر سوئیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201805103678768298.jpg Icana
دیدار علی مطهری با سفیر سوئیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201805105858610110.jpg Icana
دیدار علی مطهری با سفیر سوئیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201805107150999246.jpg Icana
دیدار علی مطهری با سفیر سوئیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201805104057074625.jpg Icana
دیدار علی مطهری با سفیر سوئیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201805106041026899.jpg Icana
دیدار علی مطهری با سفیر سوئیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201805101561485888.jpg Icana
دیدار علی مطهری با سفیر سوئیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201805101993770821.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000