عاشورای حسینی

استقبال از رئیس مجلس در بدو ورود به شهرستان پیشوا و حضور در گلزار شهدا


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که عصر امروز پنجشنبه 10 خردادماه به شهرستان پیشوا سفر کرده در بدو ورود مورد استقبال مسئولین این شهر قرار گرفت و در گلزار شهدای این شهر حضور یافت.
عکس: محسن نوروزی‌فرد جمعه 11 خرداد 1397 ساعت 00:09
استقبال از رئیس مجلس در بدو ورود به شهرستان پیشوا و حضور در گلزار شهدا http://cdn.icana.ir/d/019/201805100436925983.jpg Icana
استقبال از رئیس مجلس در بدو ورود به شهرستان پیشوا و حضور در گلزار شهدا http://cdn.icana.ir/d/019/201805100300346304.jpg Icana
استقبال از رئیس مجلس در بدو ورود به شهرستان پیشوا و حضور در گلزار شهدا http://cdn.icana.ir/d/019/201805101479813385.jpg Icana
استقبال از رئیس مجلس در بدو ورود به شهرستان پیشوا و حضور در گلزار شهدا http://cdn.icana.ir/d/019/201805100468560921.jpg Icana
استقبال از رئیس مجلس در بدو ورود به شهرستان پیشوا و حضور در گلزار شهدا http://cdn.icana.ir/d/019/201805101390520339.jpg Icana
استقبال از رئیس مجلس در بدو ورود به شهرستان پیشوا و حضور در گلزار شهدا http://cdn.icana.ir/d/019/201805101907026302.jpg Icana
استقبال از رئیس مجلس در بدو ورود به شهرستان پیشوا و حضور در گلزار شهدا http://cdn.icana.ir/d/019/201805101453499782.jpg Icana
استقبال از رئیس مجلس در بدو ورود به شهرستان پیشوا و حضور در گلزار شهدا http://cdn.icana.ir/d/019/201805100263825680.jpg Icana
استقبال از رئیس مجلس در بدو ورود به شهرستان پیشوا و حضور در گلزار شهدا http://cdn.icana.ir/d/019/201805100527295894.jpg Icana
استقبال از رئیس مجلس در بدو ورود به شهرستان پیشوا و حضور در گلزار شهدا http://cdn.icana.ir/d/019/201805101007240120.jpg Icana
استقبال از رئیس مجلس در بدو ورود به شهرستان پیشوا و حضور در گلزار شهدا http://cdn.icana.ir/d/019/201805100926559355.jpg Icana
استقبال از رئیس مجلس در بدو ورود به شهرستان پیشوا و حضور در گلزار شهدا http://cdn.icana.ir/d/019/201805100889893515.jpg Icana
استقبال از رئیس مجلس در بدو ورود به شهرستان پیشوا و حضور در گلزار شهدا http://cdn.icana.ir/d/019/201805100511044096.jpg Icana
استقبال از رئیس مجلس در بدو ورود به شهرستان پیشوا و حضور در گلزار شهدا http://cdn.icana.ir/d/019/201805100012466898.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000