هدر اصلی سایت

سه شنبه 22 خرداد برگزار شد:

دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو


مجمع نمایندگان استان مرکزی با رضا اردکانیان، وزیر نیرو عصر امروز سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ دیدار و گفت و گو کردند.
سه‌شنبه 22 خرداد 1397 ساعت 15:35
دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201806108338192481.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201806107720882143.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201806101646492395.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201806108841655364.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201806109889264148.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201806100465395747.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201806101568039782.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201806102094980209.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201806103732203151.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201806102525215515.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201806102349692926.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201806102920048176.jpg Icana
دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو دیدار مجمع نمایندگان استان مرکزی با وزیر نیرو http://cdn.icana.ir/d/019/201806102753842073.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000