هدر اصلی سایت

نشست مشترک کمیسیون انرژی مجلس و هیأت تجاری ایتالیا و روسیه


صبح چهارشنبه 23 خرداد 1397، نشست مشترک کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و هیأت تجاری ایتالیا و روسیه برگزار شد.
عکس: حمیدرضا راهل چهارشنبه 23 خرداد 1397 ساعت 11:20
نشست مشترک کمیسیون انرژی و هیأت تجاری ایتالیا و روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201806109855780120.jpg Icana
نشست مشترک کمیسیون انرژی و هیأت تجاری ایتالیا و روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201806103184225813.jpg Icana
نشست مشترک کمیسیون انرژی و هیأت تجاری ایتالیا و روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201806107004222162.jpg Icana
نشست مشترک کمیسیون انرژی و هیأت تجاری ایتالیا و روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201806107214029413.jpg Icana
نشست مشترک کمیسیون انرژی و هیأت تجاری ایتالیا و روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201806106482175513.jpg Icana
نشست مشترک کمیسیون انرژی و هیأت تجاری ایتالیا و روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201806107657121470.jpg Icana
نشست مشترک کمیسیون انرژی و هیأت تجاری ایتالیا و روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201806102631571886.jpg Icana
نشست مشترک کمیسیون انرژی و هیأت تجاری ایتالیا و روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201806106811743568.jpg Icana
نشست مشترک کمیسیون انرژی و هیأت تجاری ایتالیا و روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201806109152825537.jpg Icana
نشست مشترک کمیسیون انرژی و هیأت تجاری ایتالیا و روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201806108548185620.jpg Icana
نشست مشترک کمیسیون انرژی و هیأت تجاری ایتالیا و روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201806100542954752.jpg Icana
نشست مشترک کمیسیون انرژی و هیأت تجاری ایتالیا و روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201806108931838498.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000