شهادت حضرت فاطمه معصومه (س)

امروز 29 خرداد ماه 1397 انجام شد:

نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت


نشست اعضای هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت مجلس شورای اسلامی عصر امروز 29 خرداد ماه 1397 به روایت دوربین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: حمیدرضا راهل سه‌شنبه 29 خرداد 1397 ساعت 19:06
محمد جعفری و علی اکبری در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201806107399596862.jpg Icana
محمد جعفری، علی اکبری، محمدمهدی مفتح، مهدی کیائی و جعفرزاده ایمن آبادی نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201806100668531301.jpg Icana
محمدمهدی مفتح و جعفرزاده ایمن آبادی در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201806106787210040.jpg Icana
نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201806100108997377.jpg Icana
مهدی کیائی و جعفرزاده ایمن آبادی در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201806109317268098.jpg Icana
علی اکبری، محمدمهدی مفتح و جعفرزاده ایمن آبادی در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201806100470462817.jpg Icana
رضا غلامی در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201806109476393672.jpg Icana
محمد جعفری، علی اکبری، محمدمهدی مفتح، مهدی کیائی و جعفرزاده ایمن آبادی نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201806103790342738.jpg Icana
محمدجواد بربریان در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201806105079204289.jpg Icana
علی اکبری، محمدمهدی مفتح، مهدی کیائی و جعفرزاده ایمن آبادی در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201806103497805090.jpg Icana
علی اکبری در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201806109594072812.jpg Icana
نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201806109994681694.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000