سال ۹۸ سال رونق تولید

امروز 3 تیر ماه 1397 انجام شد:

دیدار محمدرضا منصوری با سفیر نیکاراگوئه در تهران


محمدرضا منصوری عصر امروز 3 تیر ماه 1397 با سفیر نیکاراگوئه در تهران دیدار و گفت وگو کرد.
عکس: حمیدرضا راهل یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت 15:22
دیدار محمد رضا منصوری با سفیر نیکاراگوئه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201806102199009497.jpg Icana
دیدار محمد رضا منصوری با سفیر نیکاراگوئه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201806104310272951.jpg Icana
دیدار محمد رضا منصوری با سفیر نیکاراگوئه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201806101678031621.jpg Icana
دیدار محمد رضا منصوری با سفیر نیکاراگوئه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201806104825847266.jpg Icana
دیدار محمد رضا منصوری با سفیر نیکاراگوئه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201806101815356619.jpg Icana
دیدار محمد رضا منصوری با سفیر نیکاراگوئه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201806103761159288.jpg Icana
دیدار محمد رضا منصوری با سفیر نیکاراگوئه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201806100050656806.jpg Icana
دیدار محمد رضا منصوری با سفیر نیکاراگوئه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201806101474373245.jpg Icana
دیدار محمد رضا منصوری با سفیر نیکاراگوئه در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201806102558998502.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000