هدر اصلی سایت

نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور سیدپرویز فتاح


نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ با حضور سیدپرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و اعضای این کمیسیون برگزار شد.
عکس: حمیدرضا راهل یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت 17:22
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201806109515013176.jpg , سیدپرویز فتاح, کمیسیون اجتماعی مجلس Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201806109681219280.jpg , سیدپرویز فتاح, کمیسیون اجتماعی مجلس Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201806104430168717.jpg , سیدپرویز فتاح, کمیسیون اجتماعی مجلس Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201806109238991304.jpg , سیدپرویز فتاح, کمیسیون اجتماعی مجلس Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201806107453008026.jpg , سیدپرویز فتاح, کمیسیون اجتماعی مجلس Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201806105818349328.jpg , سیدپرویز فتاح, کمیسیون اجتماعی مجلس Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201806107449679452.jpg , سیدپرویز فتاح, کمیسیون اجتماعی مجلس Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201806104293218204.jpg , سیدپرویز فتاح, کمیسیون اجتماعی مجلس Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201806109929609019.jpg , سیدپرویز فتاح, کمیسیون اجتماعی مجلس Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201806104560192766.jpg , سیدپرویز فتاح, کمیسیون اجتماعی مجلس Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201806108634897393.jpg , سیدپرویز فتاح, کمیسیون اجتماعی مجلس Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور پرویز فتاح http://cdn.icana.ir/d/019/201806104806560390.jpg , سیدپرویز فتاح, کمیسیون اجتماعی مجلس Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000