سال ۹۸ سال رونق تولید

امروز 3 تیر ماه 1397 انجام شد:

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی


نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عصر امروز 3 تیر ماه 1397 از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: حمیدرضا راهل یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت 17:42
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201806106687248233.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201806101303173385.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201806107759515668.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201806108517446088.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201806109129911854.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201806102132340606.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201806100007776511.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201806109996475086.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000