هدر اصلی سایت

چهارشنبه 6 تیر 1397:

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز سه شنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: احمد مازنی، بهروز بنیادی، محمدجواد جمالی نوبندگانی، حسینعلی شهریاری، جلیل مختار.
عکس: حمیدرضا راهل چهارشنبه 6 تیر 1397 ساعت 13:35
احمد مازنی در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806102505789444.jpg Icana
احمد مازنی در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806103079498629.jpg Icana
احمد مازنی در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806102112820080.jpg Icana
احمد مازنی در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806102701621972.jpg Icana
بهروز بنیادی در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806102256440088.jpg Icana
بهروز بنیادی در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806102177721819.jpg Icana
بهروز بنیادی در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806100365801864.jpg Icana
بهروز بنیادی در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806104844727005.jpg Icana
محمدجواد جمالی نوبندگانی در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806103270178889.jpg Icana
محمدجواد جمالی نوبندگانی در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806103427068507.jpg Icana
محمدجواد جمالی نوبندگانی در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806103581163179.jpg Icana
محمدجواد جمالی نوبندگانی در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806103130617934.jpg Icana
حسینعلی شهریاری در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806109581717136.jpg Icana
حسینعلی شهریاری در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806102429831885.jpg Icana
حسینعلی شهریاری در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806104049471792.jpg Icana
حسینعلی شهریاری در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806109049745807.jpg Icana
جلیل مختار در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806101502468906.jpg Icana
جلیل مختار در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806101651160016.jpg Icana
جلیل مختار در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806108285421326.jpg Icana
جلیل مختار در نطق میان دستور صحن علنی چهارشنبه 6 تیر 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806108501191133.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000