هدر اصلی سایت

عیادت رئیس مجلس شورای اسلامی از عباس دوزدوزانی


دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از عباس دوزدوزانی از پایه‌گذاران سپاه پاسداران، اولین فرمانده کل سپاه و اولین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عیادت کرد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 13 تیر 1397 ساعت 09:00
عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی http://cdn.icana.ir/d/019/201807101455398241.jpg , عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی Icana
عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی http://cdn.icana.ir/d/019/201807101207207064.jpg , عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی Icana
عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی http://cdn.icana.ir/d/019/201807100966469075.jpg , عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی Icana
مهدی کیائی، مجید نصیرپور و دکتر علی لاریجانی در عیادت از عباس دوزدوزانی http://cdn.icana.ir/d/019/201807101604275681.jpg , عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی Icana
عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی http://cdn.icana.ir/d/019/201807108351758033.jpg , عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی Icana
عیادت مجید نصیرپور و دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی http://cdn.icana.ir/d/019/201807107188455947.jpg , عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی Icana
عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی http://cdn.icana.ir/d/019/201807101211865307.jpg , عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی Icana
عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی http://cdn.icana.ir/d/019/201807107778235178.jpg , عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی Icana
عیادت مجید نصیرپور و دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی http://cdn.icana.ir/d/019/201807109159602502.jpg , عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی Icana
عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی http://cdn.icana.ir/d/019/201807109114324382.jpg , عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی Icana
عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی http://cdn.icana.ir/d/019/201807106715341272.jpg , عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی Icana
عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی http://cdn.icana.ir/d/019/201807101524153905.jpg , عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی Icana
عیادت مهدی کیائی از عباس دوزدوزانی http://cdn.icana.ir/d/019/201807108638810955.jpg , عیادت دکتر علی لاریجانی از عباس دوزدوزانی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000