هدر اصلی سایت

در سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به قم انجام شد:

بازدید دکتر لاریجانی از مراکز علمی و صنعتی استان قم


دکتر لاریجانی، ریس مجلس شورای اسلامی، از کارخانجات تولید شکلات مرداس، تشک رویا، شیمی آذر جام و آزمایشگاه شایان گستر آزما بازدید کردند.
عکس: محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 20 تیر 1397 ساعت 14:09
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شکلات مرداس http://cdn.icana.ir/d/019/201807102887404555.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شکلات مرداس http://cdn.icana.ir/d/019/201807103523906854.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شکلات مرداس http://cdn.icana.ir/d/019/201807107884825827.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شکلات مرداس http://cdn.icana.ir/d/019/201807106838398166.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شکلات مرداس http://cdn.icana.ir/d/019/201807108179122981.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شکلات مرداس http://cdn.icana.ir/d/019/201807102257610127.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شکلات مرداس http://cdn.icana.ir/d/019/201807100734662033.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شکلات مرداس http://cdn.icana.ir/d/019/201807100886334419.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شکلات مرداس http://cdn.icana.ir/d/019/201807102450157037.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شکلات مرداس http://cdn.icana.ir/d/019/201807105129310810.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شکلات مرداس http://cdn.icana.ir/d/019/201807104540695248.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شکلات مرداس http://cdn.icana.ir/d/019/201807101109184755.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شکلات مرداس http://cdn.icana.ir/d/019/201807103252983452.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شکلات مرداس http://cdn.icana.ir/d/019/201807107371393009.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شکلات مرداس http://cdn.icana.ir/d/019/201807101267192351.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه تشک رویا http://cdn.icana.ir/d/019/201807101715262718.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه تشک رویا http://cdn.icana.ir/d/019/201807102242762135.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه تشک رویا http://cdn.icana.ir/d/019/201807107422628637.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه تشک رویا http://cdn.icana.ir/d/019/201807107131954290.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه تشک رویا http://cdn.icana.ir/d/019/201807101597950204.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه تشک رویا http://cdn.icana.ir/d/019/201807101301499631.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه تشک رویا http://cdn.icana.ir/d/019/201807101854526218.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شیمی آذر جام http://cdn.icana.ir/d/019/201807104719116578.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شیمی آذر جام http://cdn.icana.ir/d/019/201807104592785033.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شیمی آذر جام http://cdn.icana.ir/d/019/201807105987671488.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شیمی آذر جام http://cdn.icana.ir/d/019/201807105186617827.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شیمی آذر جام http://cdn.icana.ir/d/019/201807106563989289.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شیمی آذر جام http://cdn.icana.ir/d/019/201807102665476536.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شیمی آذر جام http://cdn.icana.ir/d/019/201807102437222638.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شیمی آذر جام http://cdn.icana.ir/d/019/201807102993603160.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شیمی آذر جام http://cdn.icana.ir/d/019/201807106302196043.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شیمی آذر جام http://cdn.icana.ir/d/019/201807104157332495.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شیمی آذر جام http://cdn.icana.ir/d/019/201807102941989829.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شیمی آذر جام http://cdn.icana.ir/d/019/201807109069799338.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شیمی آذر جام http://cdn.icana.ir/d/019/201807109015204733.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارخانه شیمی آذر جام http://cdn.icana.ir/d/019/201807108796080991.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه شایان گستر آزما http://cdn.icana.ir/d/019/201807109224123442.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه شایان گستر آزما http://cdn.icana.ir/d/019/201807103878119935.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه شایان گستر آزما http://cdn.icana.ir/d/019/201807106968229616.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه شایان گستر آزما http://cdn.icana.ir/d/019/201807102505615272.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه شایان گستر آزما http://cdn.icana.ir/d/019/201807103070007972.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه شایان گستر آزما http://cdn.icana.ir/d/019/201807107105572808.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه شایان گستر آزما http://cdn.icana.ir/d/019/201807106974024031.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه شایان گستر آزما http://cdn.icana.ir/d/019/201807103679119802.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه شایان گستر آزما http://cdn.icana.ir/d/019/201807103465958611.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه شایان گستر آزما http://cdn.icana.ir/d/019/201807102898584636.jpg Icana
بازدید دکتر لاریجانی از آزمایشگاه شایان گستر آزما http://cdn.icana.ir/d/019/201807108536655008.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000