هدر اصلی سایت

امروز 16 مرداد ماه 1397 انجام شد:

دیدار سفیر نروژ با رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران


دیدار سفیر نروژ با دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز 16 مرداد ماه 1397 در تهران از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 16 مرداد 1397 ساعت 18:20
دیدار سفیر نروژ با رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201808107439041973.jpg Icana
دیدار سفیر نروژ با رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201808102998733378.jpg Icana
دیدار سفیر نروژ با رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201808109944518405.jpg Icana
دیدار سفیر نروژ با رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201808109504407623.jpg Icana
دیدار سفیر نروژ با رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201808109758747681.jpg Icana
دیدار سفیر نروژ با رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201808109315655625.jpg Icana
دیدار سفیر نروژ با رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201808103433441366.jpg Icana
دیدار سفیر نروژ با رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201808103644552930.jpg Icana
دیدار سفیر نروژ با رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201808103080160231.jpg Icana
دیدار سفیر نروژ با رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201808105109290801.jpg Icana
دیدار سفیر نروژ با رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201808102587716030.jpg Icana
دیدار سفیر نروژ با رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201808102650509143.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000