شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

عصر امروز سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ انجام شد:

بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم


بازدید دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ از کارگاه انگشتر سازی و تراش سنگ های قیمتی در قم به روایت دوربین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 20:38
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808103564628222.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808107545961789.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808106335377651.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808102599249403.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808106328829508.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808105980765605.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808107251747173.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808106646149009.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808106808841451.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808106573507024.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808107056287309.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808106013772567.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808100601913503.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808107033546977.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808106578343489.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808105984510695.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808106298103601.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808103225135486.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808101807720784.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808102261619964.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808107218758707.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana
بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم http://cdn.icana.ir/d/019/201808105228757381.jpg , بازدید دکتر لاریجانی از کارگاه انگشتر سازی در قم Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000