هدر اصلی سایت

عصر امروز صورت گرفت:

دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که به قم سفر کرده است، شامگاه امشب سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ با خانواده شهیدان حسین و جواد کرمانی دیدار و‌ گفت‌وگو کرد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 22:32
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808104513554849.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808109954932733.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808104752243211.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808104879089261.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808103777366155.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808103310423895.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808103612464359.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808108366037681.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808102277411969.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808107292964866.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808101775626053.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808108999558704.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808102756279330.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808102488337203.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808106924591029.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808103024407786.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808108161447657.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808108027103934.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808106802917727.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808100637283282.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808101112112978.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و یزدانیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808109774203925.jpg , دیدار دکتر علی لاریجانی با خانواده شهیدان کرمانی و Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000