هدر اصلی سایت

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی


نشست کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
عکس: محسن آزاده سه‌شنبه 3 مهر 1397 ساعت 19:42
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809107420390324.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
سیدفرید موسوی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809107856056871.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809107912114436.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
زهرا سعیدی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809108979811368.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809107660755654.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
سیدحسن حسینی شاهرودی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809105403608091.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809105505344114.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
شهاب نادری در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809108077919912.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
محمد حسن نژاد در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809107791186452.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
علی اکبر کریمی و محمدحسین حسین زاده بحرینی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809108417654625.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
معصومه آقاپور علیشاهی، زهرا سعیدی و عین الله شریف پور در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809107738855482.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809108603425348.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
قرجه طیار در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809108356538479.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
محمدرضا پورابراهیمی و سیدحسن حسینی شاهرودی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809108823480739.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
سیدتقی کبیری در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809107922762908.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809108268004187.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809107270208576.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana
محمدرضا پورابراهیمی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201809105087406569.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000