هدر اصلی سایت

امروز 4 مهر ماه 1397 انجام شد:

دیدار مصطفی کواکبیان با رئیس اتاق بازرگانی انگلیس در تهران


دیدار مصطفی کواکبیان امروز 4 مهر ماه 1397 با رئیس اتاق بازرگانی انگلیس در تهران از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: حمیدرضا راهل چهارشنبه 4 مهر 1397 ساعت 15:20
دیدار مصطفی کواکبیان با رئیس اتاق بازرگانی انگلیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201809104711431910.jpg Icana
دیدار مصطفی کواکبیان با رئیس اتاق بازرگانی انگلیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201809104234427845.jpg Icana
دیدار مصطفی کواکبیان با رئیس اتاق بازرگانی انگلیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201809104670635640.jpg Icana
دیدار مصطفی کواکبیان با رئیس اتاق بازرگانی انگلیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201809107205880499.jpg Icana
دیدار مصطفی کواکبیان با رئیس اتاق بازرگانی انگلیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201809104341391038.jpg Icana
دیدار مصطفی کواکبیان با رئیس اتاق بازرگانی انگلیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201809102637209549.jpg Icana
دیدار مصطفی کواکبیان با رئیس اتاق بازرگانی انگلیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201809104191768278.jpg Icana
دیدار مصطفی کواکبیان با رئیس اتاق بازرگانی انگلیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201809105576943362.jpg Icana
دیدار مصطفی کواکبیان با رئیس اتاق بازرگانی انگلیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201809103754079784.jpg Icana
دیدار مصطفی کواکبیان با رئیس اتاق بازرگانی انگلیس در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201809103282283014.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000