هدر اصلی سایت

دیدار هیأت پارلمانی کشور پرتغال با مصطفی کواکبیان


مصطفی کواکبیان، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پرتغال دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ با هیأت پارلمانی کشور پرتغال دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 09:12
دیدار هیأت پارلمانی کشور پرتغال با مصطفی کواکبیان http://cdn.icana.ir/d/019/201810103227035994.jpg , مصطفی کواکبیان, گروه دوستی پارلمانی ایران و پرتغال, هیأت پارلمانی کشور پرتغال Icana
دیدار هیأت پارلمانی کشور پرتغال با مصطفی کواکبیان http://cdn.icana.ir/d/019/201810109061234342.jpg , مصطفی کواکبیان, گروه دوستی پارلمانی ایران و پرتغال, هیأت پارلمانی کشور پرتغال Icana
دیدار هیأت پارلمانی کشور پرتغال با مصطفی کواکبیان http://cdn.icana.ir/d/019/201810108707580547.jpg , مصطفی کواکبیان, گروه دوستی پارلمانی ایران و پرتغال, هیأت پارلمانی کشور پرتغال Icana
دیدار هیأت پارلمانی کشور پرتغال با مصطفی کواکبیان http://cdn.icana.ir/d/019/201810109616869545.jpg , مصطفی کواکبیان, گروه دوستی پارلمانی ایران و پرتغال, هیأت پارلمانی کشور پرتغال Icana
دیدار هیأت پارلمانی کشور پرتغال با مصطفی کواکبیان http://cdn.icana.ir/d/019/201810103818819161.jpg , مصطفی کواکبیان, گروه دوستی پارلمانی ایران و پرتغال, هیأت پارلمانی کشور پرتغال Icana
دیدار هیأت پارلمانی کشور پرتغال با مصطفی کواکبیان http://cdn.icana.ir/d/019/201810108617024307.jpg , مصطفی کواکبیان, گروه دوستی پارلمانی ایران و پرتغال, هیأت پارلمانی کشور پرتغال Icana
دیدار هیأت پارلمانی کشور پرتغال با مصطفی کواکبیان http://cdn.icana.ir/d/019/201810109208807474.jpg , مصطفی کواکبیان, گروه دوستی پارلمانی ایران و پرتغال, هیأت پارلمانی کشور پرتغال Icana
دیدار هیأت پارلمانی کشور پرتغال با مصطفی کواکبیان http://cdn.icana.ir/d/019/201810102476278410.jpg , مصطفی کواکبیان, گروه دوستی پارلمانی ایران و پرتغال, هیأت پارلمانی کشور پرتغال Icana
دیدار هیأت پارلمانی کشور پرتغال با مصطفی کواکبیان http://cdn.icana.ir/d/019/201810108818074067.jpg , مصطفی کواکبیان, گروه دوستی پارلمانی ایران و پرتغال, هیأت پارلمانی کشور پرتغال Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000