هدر اصلی سایت

نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی


نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
عکس: محمدرضا زرندوش دوشنبه 30 مهر 1397 ساعت 08:35
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810100014717290.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
مختار، جلیلی، بادامچی و خضری در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810102758295746.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
لطفی و امینی در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810108948348240.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810109128529072.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810109181633040.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
پورحسین و لطفی در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810106101854800.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810106173591740.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
لطفی و امینی در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810105297655761.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
بیگدلی و رستمیان در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810104795245584.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
ربیعی و محمودی در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810105409482175.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
پورحسین در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201810103686259885.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000