شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی دوشنبه 14 آبان ماه 1397


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی امروز دوشنبه 14 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر می باشد: کمال دهقانی فیروزآبادی، فرهاد تجری، محمدرضا بادامچی، علی اکبری، حسینعلی حاجی دلیگانی
عکس: حمیدرضا راهل دوشنبه 14 آبان 1397 ساعت 13:15
کمال دهقانی فیروز آبادی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811104776469734.jpg Icana
کمال دهقانی فیروز آبادی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811105637032911.jpg Icana
کمال دهقانی فیروز آبادی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811104178537686.jpg Icana
کمال دهقانی فیروز آبادی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811103920098375.jpg Icana
کمال دهقانی فیروز آبادی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811104368407663.jpg Icana
فرهاد تجری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811104957055868.jpg Icana
فرهاد تجری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811101251616689.jpg Icana
فرهاد تجری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811101536072916.jpg Icana
فرهاد تجری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811108358348770.jpg Icana
محمدرضا بادامچی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811103584095155.jpg Icana
محمدرضا بادامچی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811102587016127.jpg Icana
محمدرضا بادامچی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811100130986844.jpg Icana
محمدرضا بادامچی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811105852790187.jpg Icana
علی اکبری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811109520863297.jpg Icana
علی اکبری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811109084479111.jpg Icana
علی اکبری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811109723493177.jpg Icana
علی اکبری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811109276398715.jpg Icana
حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811101719649876.jpg Icana
حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811100170658174.jpg Icana
حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201811100378602134.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000