هدر اصلی سایت

حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم پنجمین سالگرد درگذشت مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه 14 آبان ماه 1397 در مراسم پنجمین سالگرد درگذشت مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی حضور یافت.
عکس: محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 15 آبان 1397 ساعت 10:49
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811104159165627.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811103551171774.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811104838896418.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811101258477290.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811105752098339.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811105167172533.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811105749825544.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811100182516901.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811103480116712.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811105345340577.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811103443495515.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811106526079406.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811103849321629.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811106492746868.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811103240114725.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811107074654560.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811106336416239.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811106667710468.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811107309802653.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811107507871137.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811109417188186.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم ختم حبیب‌الله عسگراولادی http://cdn.icana.ir/d/019/201811107667717271.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000