هدر اصلی سایت

امروز 15 آبان ماه 1397 انجام شد:

دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز 15 آبان ماه 1397 با جمعی از استانداران غرب کشور دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 15 آبان 1397 ساعت 13:38
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811102896502869.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811104324075525.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811104657792040.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811106333727077.jpg Icana
محمد جعفری، دکتر علی لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201811106332953018.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811101367294918.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811109709806394.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811103311932526.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811103836450667.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811101993362753.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811102546389339.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811109008647686.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811100035510860.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811103113763314.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811104398980069.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811102106837547.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811106172523135.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811100536706755.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811103528533254.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811101194109013.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811106676917667.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811104082118831.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811101670926747.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811108307201921.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811108281338151.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811106096283251.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با جمعی از استانداران غرب کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201811101536621390.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000