هدر اصلی سایت

امروز 19 آبان ماه 1397 انجام شد:

دیدار حشمت الله فلاحت پیشه با هیات پارلمانی برزیل


حشمت الله فلاحت پیشه ، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز 19 آبان ماه 1397 با هیات پارلمانی برزیل دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: حمیدرضا راهل شنبه 19 آبان 1397 ساعت 13:28
دیدار حشمت الله فلاحت پیشه با هیات پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811104761804849.jpg Icana
دیدار حشمت الله فلاحت پیشه با هیات پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811100037358124.jpg Icana
دیدار حشمت الله فلاحت پیشه با هیات پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811104400405882.jpg Icana
دیدار حشمت الله فلاحت پیشه با هیات پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811101634798979.jpg , دیدار حشمت الله فلاحت پیشه با هیات پارلمانی برزیل Icana
دیدار حشمت الله فلاحت پیشه با هیات پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811103944084416.jpg Icana
دیدار حشمت الله فلاحت پیشه با هیات پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811100366687686.jpg , دیدار حشمت الله فلاحت پیشه با هیات پارلمانی برزیل Icana
دیدار حشمت الله فلاحت پیشه با هیات پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811103244738718.jpg Icana
دیدار حشمت الله فلاحت پیشه با هیات پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811106502869832.jpg Icana
دیدار حشمت الله فلاحت پیشه با هیات پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811102876178546.jpg Icana
دیدار حشمت الله فلاحت پیشه با هیات پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811109851214614.jpg Icana
دیدار حشمت الله فلاحت پیشه با هیات پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811101177465305.jpg Icana
دیدار حشمت الله فلاحت پیشه با هیات پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811103495352181.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000