هدر اصلی سایت

دیدار هیأت پارلمانی برزیل با عبدالرضا عزیزی


عبدالرضا عزیزی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و برزیل امروز شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ با هیأت پارلمانی برزیل دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: حمیدرضا راهل شنبه 19 آبان 1397 ساعت 16:05
دیدار عبدالرضا عزیزی با هیأت پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811104981853180.jpg , عبدالرضا عزیزی Icana
دیدار عبدالرضا عزیزی با هیأت پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811107761642748.jpg , عبدالرضا عزیزی Icana
دیدار عبدالرضا عزیزی با هیأت پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811106201145138.jpg , عبدالرضا عزیزی Icana
دیدار عبدالرضا عزیزی با هیأت پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811105201507962.jpg , عبدالرضا عزیزی Icana
دیدار عبدالرضا عزیزی با هیأت پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811104849210909.jpg , عبدالرضا عزیزی Icana
دیدار عبدالرضا عزیزی با هیأت پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811109744240413.jpg , عبدالرضا عزیزی Icana
دیدار عبدالرضا عزیزی با هیأت پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811106306657436.jpg , عبدالرضا عزیزی Icana
دیدار عبدالرضا عزیزی با هیأت پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811106499322359.jpg , عبدالرضا عزیزی Icana
دیدار عبدالرضا عزیزی با هیأت پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811107653385185.jpg , عبدالرضا عزیزی Icana
دیدار عبدالرضا عزیزی با هیأت پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811109149882996.jpg , عبدالرضا عزیزی Icana
دیدار عبدالرضا عزیزی با هیأت پارلمانی برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811109109559223.jpg , عبدالرضا عزیزی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000