هدر اصلی سایت

عصر امروز صورت گرفت؛

دیدار رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل با دکتر لاریجانی


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ با سناتور فرناندو کالور دی ملو، رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل و هیأت همراه دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: محسن آزاده شنبه 19 آبان 1397 ساعت 18:45
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201811106589281552.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201811102281683433.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201811105317836679.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201811106778965199.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201811101102070070.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201811109078887887.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
دکتر لاریجانی در دیدار با رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811106408541731.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
سناتور فرناندو کالور دی ملو در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201811106240472330.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
سناتور فرناندو کالور دی ملو در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201811109170539312.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201811108340118982.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
دکتر لاریجانی در دیدار با رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811108376797530.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
دکتر لاریجانی در دیدار با رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل http://cdn.icana.ir/d/019/201811106887595422.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
محمد یثربی و علیرضا رحیمی در دیدار رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201811107154233236.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201811108550829482.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201811105709501735.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201811107990294656.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201811101245543948.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201811103282340640.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201811105480502518.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201811101038531638.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000