هدر اصلی سایت

امروز 27 آبان ماه 1397 انجام شد:

نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی


نشست اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی امروز 27 آبان ماه 1397 از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: حمیدرضا راهل یکشنبه 27 آبان 1397 ساعت 17:44
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201811101193532473.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201811102951935600.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201811109267308610.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201811107950519190.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201811101766874908.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201811102750729173.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201811109218538990.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201811101241661032.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000