سال ۹۸ سال رونق تولید

امروز 13 آذر ماه 1397 انجام شد:

نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه


نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز 13 آذر ماه 1397 با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: محسن آزاده سه‌شنبه 13 آذر 1397 ساعت 18:54
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه http://cdn.icana.ir/d/019/201812102763258191.jpg Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه http://cdn.icana.ir/d/019/201812102198883541.jpg Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه http://cdn.icana.ir/d/019/201812105863440685.jpg Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه http://cdn.icana.ir/d/019/201812106157886721.jpg Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه http://cdn.icana.ir/d/019/201812107347148871.jpg Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه http://cdn.icana.ir/d/019/201812107927006936.jpg Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه http://cdn.icana.ir/d/019/201812101150592578.jpg Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه http://cdn.icana.ir/d/019/201812108307864869.jpg Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه http://cdn.icana.ir/d/019/201812107740118234.jpg Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه http://cdn.icana.ir/d/019/201812108679219986.jpg Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه http://cdn.icana.ir/d/019/201812105900006399.jpg Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه http://cdn.icana.ir/d/019/201812108102902185.jpg Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه http://cdn.icana.ir/d/019/201812101888999180.jpg Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه http://cdn.icana.ir/d/019/201812101805709798.jpg Icana
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه http://cdn.icana.ir/d/019/201812100982150518.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000