هدر اصلی سایت

استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین


علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از آقای چن زو، نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین، در بدو ورود به تهران استقبال کرد.
عکس: محسن آزاده پنج‌شنبه 15 آذر 1397 ساعت 17:35
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812100770972247.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812103824815570.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812104227660408.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812103170984608.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812104053255797.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812100425266430.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812102050211387.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812103855069137.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812103029187697.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812105085776889.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812103630101020.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812102173561657.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812103689422023.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812102837454423.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812104888081064.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812103408554992.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812108755156622.jpg Icana
استقبال رسمی علیرضا رحیمی از نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین http://cdn.icana.ir/d/019/201812102230392219.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000