هدر اصلی سایت

دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی


آقای شن زو، نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین، با دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفتگو کرد.
عکس: محسن آزاده پنج‌شنبه 15 آذر 1397 ساعت 18:36
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109418360773.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812104265039916.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812108408742766.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812108604761624.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109191886548.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109255694934.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109749096012.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812104158831980.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109008351782.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109785533013.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109980806551.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812108784010808.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812101388147981.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105131389456.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812108618550023.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812108967731904.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812100386073804.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812101953658659.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109371322062.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109646987330.jpg Icana
دیدار نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109575539427.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000