ولادت امام حسن عسکری (ع)

دیدار رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون حزب کارگر و رییس کمیسیون دیپلماسی پارلمان کره شمالی


علاالدین بروجردی، رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی و هیات همراه با معاون حزب کارگر و رییس کمیسیون دیپلماسی پارلمان کره شمالی دیدار و گفت و گو کرد.
جمعه 16 آذر 1397 ساعت 12:25
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون حزب کارگر و رییس کمیسیون دیپلماسی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105282729384.jpg Icana
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون حزب کارگر و رییس کمیسیون دیپلماسی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105512101260.jpg Icana
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون حزب کارگر و رییس کمیسیون دیپلماسی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105788241894.jpg Icana
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون حزب کارگر و رییس کمیسیون دیپلماسی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812106491822889.jpg Icana
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون حزب کارگر و رییس کمیسیون دیپلماسی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812106073140024.jpg Icana
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون حزب کارگر و رییس کمیسیون دیپلماسی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105552907467.jpg Icana
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون حزب کارگر و رییس کمیسیون دیپلماسی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105913082801.jpg Icana
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون حزب کارگر و رییس کمیسیون دیپلماسی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812100622079114.jpg Icana
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون حزب کارگر و رییس کمیسیون دیپلماسی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812106834589322.jpg Icana
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون حزب کارگر و رییس کمیسیون دیپلماسی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105224221854.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000