هدر اصلی سایت

دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون وزیر تجارت کره شمالی


دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون وزیر تجارت کره شمالی از زاویه دوربین خانه ملت.
جمعه 16 آذر 1397 ساعت 14:08
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون بین الملل حزب کارگر و رئیس کمیسیون دیپلماسی و سیاست خارجی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812106431978343.jpg Icana
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون بین الملل حزب کارگر و رئیس کمیسیون دیپلماسی و سیاست خارجی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812106443530785.jpg Icana
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون بین الملل حزب کارگر و رئیس کمیسیون دیپلماسی و سیاست خارجی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105815599654.jpg Icana
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون بین الملل حزب کارگر و رئیس کمیسیون دیپلماسی و سیاست خارجی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812106190122376.jpg Icana
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون بین الملل حزب کارگر و رئیس کمیسیون دیپلماسی و سیاست خارجی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812100531426724.jpg Icana
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون بین الملل حزب کارگر و رئیس کمیسیون دیپلماسی و سیاست خارجی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812106606970223.jpg Icana
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون بین الملل حزب کارگر و رئیس کمیسیون دیپلماسی و سیاست خارجی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105684982525.jpg Icana
دیدار رئیس و اعضا گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با معاون بین الملل حزب کارگر و رئیس کمیسیون دیپلماسی و سیاست خارجی پارلمان کره شمالی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105635046162.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000