ولادت امام حسن عسکری (ع)

دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز جمعه 16 آذر با عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس ملی افغانستان دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: امین شانه بند , محسن آزاده جمعه 16 آذر 1397 ساعت 20:42
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812107465380815.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812100239592517.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812103365927975.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812100268846282.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812100674486066.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812100926962827.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109996245785.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109736874825.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812104627939118.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812104255652352.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812107361952080.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812104457074772.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812107062722311.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812107329732784.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812107738338100.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812104817622765.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812107560020565.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812107621711444.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105696739188.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109851653928.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس ملی افغانستان با دکتر لاریجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201812107939387860.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000