هدر اصلی سایت

نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی


نشست اعضای فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ با موضوع بررسی لایحه بودجه ۹۸ و حضور معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.
عکس: محمدرضا زرندوش سه‌شنبه 18 دی 1397 ساعت 08:48
خالقی، ملکی و جلالی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103896444015.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901101328147248.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
جلالی و جعفرزاده ایمن آبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104472403834.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
صفاری نطنزی و کوسه غراوی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901106132409586.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104256075038.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
جلالی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901105970973158.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
جعفرزاده ایمن آبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901105553805690.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901106008425430.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901105686075027.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901105051436026.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
خالقی و ملکی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901106524935668.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103707142196.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
عزیزی و لاهوتی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901107105166393.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
پوربافرانی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102280789629.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
صفاری نطنزی و کوسه غراوی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104877072076.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نانواکناری در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901100279684940.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
گلمرادی و قوامی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104088338403.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000