هدر اصلی سایت

نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت


جلسه هیات مدیره خبرگزاری خانه ملت مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ با حضور اعضاء جدید این مجموعه برگزار شد.
عکس: حمیدرضا راهل سه‌شنبه 18 دی 1397 ساعت 11:25
محمد جعفری در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901101275886583.jpg Icana
نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901102729752063.jpg Icana
محمد مهدی مفتح در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901101858539594.jpg Icana
نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901102253372255.jpg Icana
بهروز نعمتی در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901101482898894.jpg Icana
نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901102947264105.jpg Icana
اسدالله عباسی در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901105193468790.jpg Icana
نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901105858852194.jpg Icana
علی اکبری در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901100938629803.jpg Icana
نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901100557771871.jpg Icana
غلامرضا نوری در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901102523550338.jpg Icana
نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901106245486347.jpg Icana
مهرداد اینانلو در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901103189120072.jpg Icana
نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901106455666263.jpg Icana
مهدی کیایی در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901104020457982.jpg Icana
عباسی و نعمتی در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901105107505525.jpg Icana
نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901106028412232.jpg Icana
بهروز نعمتی و محمد جعفری در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901105783761319.jpg Icana
عباسی و نعمتی در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901109879288397.jpg Icana
نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901101166697371.jpg Icana
نوری و کیایی در نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901102657335072.jpg Icana
نشست هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت http://cdn.icana.ir/d/019/201901101686184610.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000