شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

امروز 24 دی ماه 1397 انجام شد:

دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند


حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 24 دی ماه 1397 با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند بازدید و گفت و گو کرد.
عکس: حمیدرضا راهل دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 13:08
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند http://cdn.icana.ir/d/019/201901104901729504.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند http://cdn.icana.ir/d/019/201901104980360642.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند http://cdn.icana.ir/d/019/201901103226259583.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند http://cdn.icana.ir/d/019/201901101840762122.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند http://cdn.icana.ir/d/019/201901104660805185.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند http://cdn.icana.ir/d/019/201901102377601107.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند http://cdn.icana.ir/d/019/201901101797856006.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند http://cdn.icana.ir/d/019/201901108707961407.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند http://cdn.icana.ir/d/019/201901103387248454.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند http://cdn.icana.ir/d/019/201901108108644645.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند http://cdn.icana.ir/d/019/201901102162180876.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند http://cdn.icana.ir/d/019/201901103013135253.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند http://cdn.icana.ir/d/019/201901104464599998.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند http://cdn.icana.ir/d/019/201901102068293784.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند http://cdn.icana.ir/d/019/201901105041315800.jpg Icana
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند http://cdn.icana.ir/d/019/201901103254618561.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000