هدر اصلی سایت

نشست کارگروه فرهنگی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی


نشست کارگروه فرهنگی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ برگزار شد.
عکس: محسن آزاده چهارشنبه 3 بهمن 1397 ساعت 17:23
نشست کارگروه فرهنگی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901108087376255.jpg , کارگروه فرهنگی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کارگروه فرهنگی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901106625716564.jpg , کارگروه فرهنگی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کارگروه فرهنگی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109886859193.jpg , کارگروه فرهنگی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کارگروه فرهنگی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901100252251888.jpg , کارگروه فرهنگی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کارگروه فرهنگی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901106966699938.jpg , کارگروه فرهنگی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کارگروه فرهنگی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901107247871469.jpg , کارگروه فرهنگی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000