هدر اصلی سایت

امروز 8 بهمن ماه 1397 انجام شد:

دیدار سید مهدی فرشادان با کاردار لهستان در تهران


دیدار سید مهدی فرشادان با کاردار لهستان در تهران امروز 8 بهمن ماه 1397 برگزار شد.
عکس: حمیدرضا راهل دوشنبه 8 بهمن 1397 ساعت 16:32
نشست مهدی فرشادان با کاردار لهستان در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201901105211421761.jpg Icana
نشست مهدی فرشادان با کاردار لهستان در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201901100724768919.jpg Icana
نشست مهدی فرشادان با کاردار لهستان در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201901107226347095.jpg Icana
نشست مهدی فرشادان با کاردار لهستان در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201901103378663015.jpg Icana
نشست مهدی فرشادان با کاردار لهستان در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201901101848262482.jpg Icana
نشست مهدی فرشادان با کاردار لهستان در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201901100824268985.jpg Icana
نشست مهدی فرشادان با کاردار لهستان در تهران http://cdn.icana.ir/d/019/201901102068504202.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000