هدر اصلی سایت

استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو


دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امشب به منظور دیدار با مقامات ژاپن وارد فرودگاه هاندا توکیو شد و مورد استقبال رسمی برخی مقامات رسمی توکیو قرار گرفت.
عکس: حمیدرضا راهل دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 22:28
استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو http://cdn.icana.ir/d/019/201902101071386855.jpg , استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو Icana
استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو http://cdn.icana.ir/d/019/201902105434185628.jpg , استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو Icana
استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو http://cdn.icana.ir/d/019/201902105534058354.jpg , استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو Icana
استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو http://cdn.icana.ir/d/019/201902104913394082.jpg , استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو Icana
استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو http://cdn.icana.ir/d/019/201902105275805373.jpg , استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو Icana
استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو http://cdn.icana.ir/d/019/201902103157422870.jpg , استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو Icana
استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو http://cdn.icana.ir/d/019/201902104827444582.jpg , استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو Icana
استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو http://cdn.icana.ir/d/019/201902104933838848.jpg , استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو Icana
استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو http://cdn.icana.ir/d/019/201902105147186369.jpg , استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو Icana
استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو http://cdn.icana.ir/d/019/201902105270536639.jpg , استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو Icana
استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو http://cdn.icana.ir/d/019/201902101888775397.jpg , استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو Icana
استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو http://cdn.icana.ir/d/019/201902102417951781.jpg , استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو Icana
استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو http://cdn.icana.ir/d/019/201902102237584619.jpg , استقبال از دکترلاریجانی در بدو ورود به توکیو Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000