سال ۹۸ سال رونق تولید

امروز 30 بهمن ماه 1397 انجام شد:

دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره خلق چین


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز 30 بهمن ماه 1397 در جریان سفر خود به چین با رئیس کنگره خلق چین دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: محمدرضا زرندوش سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 19:22
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101952332516.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100939444198.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101324587714.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101834572137.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101245956575.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100866589281.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902105446036946.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902104772809045.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902103516760452.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102697468706.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902103569491761.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109820161487.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902103807434804.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902103246023380.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102472755072.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902103213005116.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102537225153.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902104931375630.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108176174433.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902107905064701.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902103534434413.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101968360541.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902107607868809.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902104621481956.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101574273198.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101062889700.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109054905357.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101266548076.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102945174729.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101118320722.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109357842168.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902103536026248.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902104136380582.jpg Icana
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس کنگره چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109891676795.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000