لوگو
یکشنبه 2 تیر 1387 ساعت 17:08

ارزیابی نماینده ایلام درخصوص نشست مشترک مجلس با جلیلی


داریوش قنبری در ارزیابی از مباحث مطرح شده در نشست مشترک مجلس با دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت، مطلب مفید و جدیدی در جلسه مطرح نشد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت داریوش قنبری نماینده ایلام که یکشنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی سخن می گفت، افزود: به جز اخباری که در رسانه ها پیش از این منتشر شده بود خبر جدیدی از سوی آقای جلیلی و آقازاده مطرح نشد.

وی افزود: حرف اصلی که مطرح شد این بود که دول غرب ما را تحریم نکنند و ما هم برای مدتی غنی سازی را متوقف کنیم.

نماینده ایلام اظهار داشت: آقای آقازاده هم به طرح یکسری مباحث فنی پرداخت.

وی افزود: آقایان کاظم جلالی، نوروزی و کواکبیان از جمله نمایندگانی بودند که در این جلسه به طرح دیدگاههای خود پرداختند و آقای علیخانی هم به انتقاد از اظهارات جلیلی مبنی بر اینکه هیچ نکته جدیدی در آن نبود و بهتر بود حرفهای ناگفته را مطرح می کردند، پرداخت.