لوگو
پایان مهلت مجلس به مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی
شنبه 3 اردیبهشت 1390 ساعت 11:39

حافظی تا فردا پاسخ مجلس را ندهد به دادستانی معرفی می شود


عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی با بیان اینکه مهلت پاسخگویی مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به ابهامات مجلس به اتمام رسیده اظهار داشت: رحمت الله حافظی اگر تا فردا پاسخ مجلس را ندهد به دادستانی معرفی می شود.

"علی زنجانی حسنلویی" در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir) اظهار داشت: در جلسه ای که ماه گذشته در کمیته نظارتی مجلس  با "رحمت الله حافظی" مدیر عامل تامین اجتماعی به دلیل عدم همکاری وی با کمیته تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان داشتیم به وی مهلت داده شد تا پایان فروردین پاسخ سوالات کمیته تحقیق و تفحص ازسازمان تامین اجتماعی درخصوص ابهامات موجود در عملکرد تامین اجتماعی را بدهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد:مهلت حافظی به اتمام رسید اما هنوز پاسخی به ابهامات مجلس داده نشده است.

وی تصریح کرد:اگر حافظی تا فردا پاسخ مجلس را ندهد ما پیگیر مسائل قضایی و معرفی وی به دادستانی می شویم.

 22 فروردین سال جاری زنجانی حسنلویی از مهلت 7روزه مجلس به حافظی مدیر عامل تامین اجتماعی برای پاسخگویی به مجلس خبر داد و گفته بود اگر تا پایان فرودین پاسخ ابهامات مجلس را ندهد به دادستانی معرفی می شود.