لوگو
رئیس گروه پارلمانی لبنان:
یکشنبه 18 شهریور 1386 ساعت 14:27

مجمع آسیایی بدون شک فرصت تازه‌ای برای پیشبرد روابط پارلمانی است


حسن فضل الله عضو مجلس لبنان و رئیس گروه پارلمانی لبنان گفت: این مجمع بدون شک فرصت تازه‌ای برای پیشبرد روابط پارلمانی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، وی افزود: بدون شکل جوامع آسیایی ما همواره با چالش‌های بزرگی در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و دیگر موارد روبرو هستند و این جوامع در جهت پیشرفت تلاش می‌کنند.

حسن فضل الله خاطرنشان کرد: ما در جهانی زندگی می‌کنیم که شاهد تلاش‌های کشورهای سلطه گر تحت عنوان گسترش دموکراسی هستیم. عملکرد آنها برخلاف شعارهایشان است. آنها با دموکراسی مبارزه می‌کنند و حتی نمایندگان برخی دولت‌ها همانند نمایندگان فلسطین زندانی شدند در حالی که قدرت‌ها سکوت اختیار کرده‌‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در لبنان نظام پارلمانی دموکراتیک وجود دارد که دارای ویژگی‌های تنوع فرهنگی است و منشور ملی آن اجرا می‌شود.

عضو مجلس لبنان اظهار داشت: تمام طوایف می‌توانند نظراتشان را مطرح کرده و در جهت سازندگی و پیشرفت مملکت تلاش نمایند.