لوگو
دهقان:
شنبه 12 تیر 1389 ساعت 16:40

رهبری وقف اموال دانشگاه آزاد را تایید نکردند


**عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: رئیس قوه مقننه در صحن علنی مجلس اعلام کرد که مقام معظم رهبری تاکنون تأییدی درباره وقف اموال دانشگاه آزاد ابلاغ نکرده‌اند.

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهار نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص نظر مقام معظم درباره وقف اموال دانشگاه آزاد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری تأییدی درباره وقف اموال دانشگاه آزاد ابلاغ نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه این متن در صحن علنی مجلس قرائت شد، گفت: این موضوع به این معناست که رهبر انقلاب وقف اموال دانشگاه آزاد را تأیید نکرده‌اند.