Icana.ir
fa , امیر خجسته فیلم/ نشست خبری امیر خجسته در مورد تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران در مجلس نهم روز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵ با تقدیر از حمایت های رییس مجلس در‍‍‍‍‍ روند بررسی تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت:‌ با اینکه برخی فشارهای سیاسی زیادی برای متوقف کردن این پرونده صورت گرفت اما پرونده تحقیق و تفحص دستاوردهای قابل قبولی داشته است. 8/27/2016 4:56:46 PM 8/27/2016 2:43:52 PM Icana http://media.icana.ir//Image/2016/08/201608103647533228_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2016/08/201608103647533228_Thum.jpg Icana

فیلم/ نشست خبری امیر خجسته در مورد تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران

امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران در مجلس نهم روز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵ با تقدیر از حمایت های رییس مجلس در‍‍‍‍‍ روند بررسی تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت:‌ با اینکه برخی فشارهای سیاسی زیادی برای متوقف کردن این پرونده صورت گرفت اما پرونده تحقیق و تفحص دستاوردهای قابل قبولی داشته است.
امیر خجسته در جمع خبرنگاران 8/27/2016 2:24:29 PM http://media.icana.ir//Image/2016/08/201608103647533228_Orig.jpg 8/27/2016 2:24:29 PM خبرگزاری خانه ملت