Icana.ir
fa , سخنرانی زهرا سعیدی در سومین کنفرانس بین‌المللی دمو فیلم/ سخنرانی زهرا سعیدی در سومین کنفرانس بین‌المللی دموکرات‌های مسلمان در ژاپن زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی از برگزاری مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس بین المللی دموکرات های مسلمان در ژاپن خبر داد و گفت: سومین کنفرانس دموکرات های مسلمان در قالب پنل های گفتمان بین ادیان، تحلیل وضعیت اسلام، ظرفیت سازی جامعه متمدن در جهان اسلام، دموکرات های زن مسلمان و مقابله با افراط گرایی و با ارائه مقاله هایی از سوی شرکت کننده ها برگزار خواهد شد. 11/27/2016 10:26:27 PM 11/27/2016 10:22:28 PM Icana http://media.icana.ir//Image/2016/11/201611102762363307_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2016/11/201611102762363307_Thum.jpg Icana

فیلم/ سخنرانی زهرا سعیدی در سومین کنفرانس بین‌المللی دموکرات‌های مسلمان در ژاپن

زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی از برگزاری مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس بین المللی دموکرات های مسلمان در ژاپن خبر داد و گفت: سومین کنفرانس دموکرات های مسلمان در قالب پنل های گفتمان بین ادیان، تحلیل وضعیت اسلام، ظرفیت سازی جامعه متمدن در جهان اسلام، دموکرات های زن مسلمان و مقابله با افراط گرایی و با ارائه مقاله هایی از سوی شرکت کننده ها برگزار خواهد شد.
زهرا سعیدی مبارکه 11/27/2016 6:08:01 PM http://media.icana.ir//Image/2016/11/201611103512585715_Orig.jpg 11/27/2016 6:08:01 PM خبرگزاری خانه ملت