Icana.ir
fa , نشست خبری مشترک دکتر لاریجانی با رئیس مجلس سنای بو فیلم/ نشست خبری مشترک دکتر لاریجانی با رئیس مجلس سنای بوسنی و هرزگوین دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری مشترکی که ظهر امروز سه‌شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ با صفت سوفتیچ رئیس مجلس سنای بوسنی و هرزگوین در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: ما همواره آینده خوبی را برای این کشور آرزو کرده و از تمامیت ارضی آنها حمایت کرده ایم. 12/21/2016 7:22:30 PM 12/21/2016 7:01:18 PM Icana http://media.icana.ir//Image/2016/12/201612100593236170_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2016/12/201612100593236170_Thum.jpg Icana

فیلم/ نشست خبری مشترک دکتر لاریجانی با رئیس مجلس سنای بوسنی و هرزگوین

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری مشترکی که ظهر امروز سه‌شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ با صفت سوفتیچ رئیس مجلس سنای بوسنی و هرزگوین در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: ما همواره آینده خوبی را برای این کشور آرزو کرده و از تمامیت ارضی آنها حمایت کرده ایم.
نشست خبری مشترک دکتر لاریجانی با رئیس مجلس سنای بوسنی و هرزگوین 12/21/2016 6:53:25 PM http://media.icana.ir//Image/2016/12/201612109900462170_Orig.jpg 12/21/2016 6:53:25 PM خبرگزاری خانه ملت