Icana.ir
fa , رسول خضری فیلم/ رسول خضری: اخذ عوارض از نوشابه های گازدار داخلی و صرف آن در حوزه شیر مدارس رسول خضری, عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تاکنون در حوزه نوشابه های گازدار فقط از محصولات خارجی وارداتی عوارض اخذ می شده است گفت: بر اساس مصوبه مجلس در یکی از بندهای برنامه پنجساله ششم و در راستای پیشگیری از بیماری دیابت، از این پس از نوشابه های گازدار تولید داخل هم عوارض گرفته و در حوزه شیر دانش آموزان هزینه خواهد شد. 12/31/2016 7:02:19 PM 12/31/2016 6:48:05 PM Icana http://media.icana.ir//Image/2016/12/201612105001033210_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2016/12/201612105001033210_Thum.jpg Icana

فیلم/ رسول خضری: اخذ عوارض از نوشابه های گازدار داخلی و صرف آن در حوزه شیر مدارس

رسول خضری, عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تاکنون در حوزه نوشابه های گازدار فقط از محصولات خارجی وارداتی عوارض اخذ می شده است گفت: بر اساس مصوبه مجلس در یکی از بندهای برنامه پنجساله ششم و در راستای پیشگیری از بیماری دیابت، از این پس از نوشابه های گازدار تولید داخل هم عوارض گرفته و در حوزه شیر دانش آموزان هزینه خواهد شد.
رسول خضری 12/31/2016 6:48:52 PM http://media.icana.ir//Image/2016/12/201612105001033210_Orig.jpg 12/31/2016 6:48:52 PM خبرگزاری خانه ملت