Icana.ir
fa , رسول خضری فیلم/ رسول خضری: با مصوبه مجلس حقوق مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی پنج‌برابر شد رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گروه چند رسانه ای خبرگزاری خانه ملت گفت: در جریان تصویب ماده 94 برنامه پنجساله ششم توسعه با افزایش 20 درصدی مستمری مصوب شورایعالی کار حداقل دریافتی این عزیزان 5 برابر خواهد شد. 1/7/2017 2:17:02 PM 1/7/2017 1:46:05 PM Icana http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701104614154021_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701104614154021_Thum.jpg Icana

فیلم/ رسول خضری: با مصوبه مجلس حقوق مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی پنج‌برابر شد

رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گروه چند رسانه ای خبرگزاری خانه ملت گفت: در جریان تصویب ماده 94 برنامه پنجساله ششم توسعه با افزایش 20 درصدی مستمری مصوب شورایعالی کار حداقل دریافتی این عزیزان 5 برابر خواهد شد.
رسول خضری 1/7/2017 1:45:29 PM http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701104614154021_Orig.jpg 1/7/2017 1:45:29 PM خبرگزاری خانه ملت