Icana.ir
fa , زهرا سعیدی فیلم/ زهرا سعیدی: فراکسیون روابط عمومی، زمینه ساز ارتقاء نهادهای مدنی روابط عمومی و رسانه زهرا سعیدی, رئیس فراکسیون روابط عمومی و رسانه مجلس در گفت‌وگو با گروه چندرسانه ای خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تشکیل فراکسیون روابط عمومی و رسانه مجلس شورای اسلامی، درخصوص اهداف این فراکسیون توضیح داد: این فراکسیون با هدف افزایش کارآمدی و کم کردن فاصله حرفه‌ای رسانه‌های ایران با جهان، حمایت قانونی از فعالان رسانه‌‌ای و روابط‌ عمومی‌ها و رسیدگی به مطالبات جامعه روابط عمومی و ارتباطات و... تشکیل شده است. 1/7/2017 6:39:13 PM 1/7/2017 6:31:02 PM Icana http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701100438031920_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701100438031920_Thum.jpg Icana

فیلم/ زهرا سعیدی: فراکسیون روابط عمومی، زمینه ساز ارتقاء نهادهای مدنی روابط عمومی و رسانه

زهرا سعیدی, رئیس فراکسیون روابط عمومی و رسانه مجلس در گفت‌وگو با گروه چندرسانه ای خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تشکیل فراکسیون روابط عمومی و رسانه مجلس شورای اسلامی، درخصوص اهداف این فراکسیون توضیح داد: این فراکسیون با هدف افزایش کارآمدی و کم کردن فاصله حرفه‌ای رسانه‌های ایران با جهان، حمایت قانونی از فعالان رسانه‌‌ای و روابط‌ عمومی‌ها و رسیدگی به مطالبات جامعه روابط عمومی و ارتباطات و... تشکیل شده است.
زهرا سعیدی مبارکه 1/7/2017 6:30:53 PM http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701100438031920_Orig.jpg 1/7/2017 6:30:53 PM خبرگزاری خانه ملت