Icana.ir
fa , محمدجواد ظریف فیلم/ محمدجواد ظریف: روابط خارجی نباید موضوع بازی‌های سیاست داخلی باشد محمدجواد ظریف در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تاثیر نامه های غیر دیپلماتیک و تأثیرات آن بر شأن جمهوری اسلامی گفت: طبیعت کار دیپلماتیک ایجاب می کند برخی از شئونات در این حوزه رعایت شود و زمانی که خارج از شئونات کاری انجام شود بیانگر این است روابط خارجی بیشتر موضوع سیاست داخلی است تا موضوع امنیت ملی. 3/14/2017 6:43:07 PM 3/14/2017 6:39:48 PM Icana http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703109167814886_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703109167814886_Thum.jpg Icana

فیلم/ محمدجواد ظریف: روابط خارجی نباید موضوع بازی‌های سیاست داخلی باشد

محمدجواد ظریف در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تاثیر نامه های غیر دیپلماتیک و تأثیرات آن بر شأن جمهوری اسلامی گفت: طبیعت کار دیپلماتیک ایجاب می کند برخی از شئونات در این حوزه رعایت شود و زمانی که خارج از شئونات کاری انجام شود بیانگر این است روابط خارجی بیشتر موضوع سیاست داخلی است تا موضوع امنیت ملی.
محمدجواد ظریف 3/14/2017 6:39:27 PM http://media.icana.ir//Image/2017/03/201703109167814886_Orig.jpg 3/14/2017 6:39:27 PM خبرگزاری خانه ملت